สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด

1533913270
1537452194
1537451986

/// มีอะไรให้ตำรวจไทยรับใช้ครับ///

         สายตรวจจราจร ตำรวจด่านขุนทด  ออกตรวจในเขต พบรถประชาชนเสียจอดอยู่ข้างทาง ให้การช่วยเหลือ สามารถเดินทางต่อไปได้

1536293842
1536293540

     ตำรวจสายงานจราจร/สายตรวจ ด่านขุนทด ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา อำเภอด่านขุนทด ร่วมจัดกิจกรรม"โคราชร่วมใจสวมหมวกนิรภัย ลดเสี่ียง ลดตาย"  ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ในเขตเทศบาลด่านขุนทด โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธาน

1535376501
1535376475

+++พบปะเยี่ยมเยือนประชาชน+±+

ตำรวจด่านขุนทด ออกตรวจป้องกันเหตุ พบปะเยี่ยมเยือนประชาชน ตามโครงการ Stop walk and walk


1535214063

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 -

ออกแบบโดย ด.ต.ยศปกรณ์ ชุ่มขุนทด เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด โทร 091-016-4598