กต.ตร.สภ.ด่านขุนทด

นายสุระ พาขุนทด ประธาน กต.ตร.สภ.ด่านขุนทด
พ.ต.อ.ต่ศักดิ์ จันทรกานตานนท์ รอง ประธาน กต.ตร.สภ.ด่านขุนทด
รอง ประธาน กต.ตร.สภ.ด่านขุนทด
ออกแบบโดย ด.ต.ยศปกรณ์ ชุ่มขุนทด เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด โทร 091-016-4598