`

      ประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรอำเภอด่านขุนทด
 ในอดีต ไม่ปรากฏปี พ.ศ. สถานีตำรวจ ได้มี ส.ต.อ.จันทร์ ไม่ทราบนามสกุล เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจคนแรก และรวมได้ 14 นาย เลื่อยมา จนถึงปี พ.ศ. 2502 โดยมี ร.ต.อ.คล้อย ศิริเทียน เป็นคนที่ 14 ในตำแหน่ง
      ในปี พ.ศ. 2502 หัวหน้าสถานี ได้เลื่อนตำแหน่ง เป็นผู้บังคับกองมี ร.ต.ท.สุรินทร์ ทรรพนันท์ เป็นคนแรกในตำแหน่ง รวมในตำแหน่ง 8 นาย จนถึงปี พ.ศ. 2518 มี พ.ต.ท.ชน อินทนา เป็นคนที่ 8 ในตำแหน่ง
      ในปี พ.ศ. 2518 หัวหน้าสถานีได้เลื่อนตำแหน่งเป็น สารวัตร จนถึงปี 2521 โดยมี พ.ต.ต.ธรรมนูญ จิรวงศ์ เป็นสารวัตร
 ในปี พ.ศ. 2521 หัวหน้าสถานี ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นสารวัตรใหญ่ โดยมี พ.ต.ท.สุบัญชา โกมลเกตุ เป็นสารวัตรใหญ่ในตำแหน่งคนแรก เลื่อยมารวมได้ 6 นาย คนสุดท้ายในตำแหน่งคือ พ.ต.ท.สุนทร พวงทิพย์
      ในปี พ.ศ. 2538 หัวหน้าสถานี ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น รองผู้กำกับการ หัวหน้าสถานี โดยมี พ.ต.ท.สุนทร พวงทิพย์ และพ.ต.ท.สมชาย วางขุนทด รวม 2 นาย
     ในปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา หัวหน้าสถานีได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้กำกับการ โดยมี พ.ต.อ.ณัฐ อรรถกวิน เป็น ผู้กำกับคนแรก และเลื่อยมา ผู้กำกับในตำแหน่ง รวม ๑๐ นาย จนถึงปัจจุบันคือ พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ จันทรกานตานนท์
     สภ.ด่านขุนทด ตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ ทิศเหนือติดโรงพยาบาลด่านขุนทด ทิศใต้ติดสาธารณสุขอำเภอด่านขุนทด และที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด ทิศตะวันออกด้านหน้าสถานีตำรวจเป็นตลาดเทศบาลตำบลด่านขุนทด ด้านหลังสถานีตำรวจ เป็นบ้านพักนายตำรวจ จำนวน 2 หลัง และห้องแถวชั้นประทวน จำนวน 6 คูหา รวม 60 ห้อง 

ออกแบบโดย ด.ต.ยศปกรณ์ ชุ่มขุนทด เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด โทร 091-016-4598