ผู้บังคับบัญชาสถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ จันทรกานตานนท์ ผกก.สภ.ด่านขุนทด
พ.ต.ท.สรัล สุรเดชานนท์ รอง.สภ.ด่านขุนทด
พ.ต.ท.สุพจน์ จงอุตส่าห์ รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.ด่านขุนทด
พ.ต.ท.อิษฏ์ บุญญะฤทธิ์ รอง ผกก.สส.สภ.ด่านขุนทด
พ.ต.ต.อำนวย สารนอก สว.อก.สภ.ด่านขุนทด
พ.ต.ต.สัญชัย คีรีรัตน์ สว.สส.สภ.ด่านขุนทด
พ.ต.ต.สุชาติ จันทสิงห์ สว.(สอบสวน) สภ.ด่านขุนทด
พ.ต.ต.ตฤณ อ่อนนิ่ม สวป.ด่านขุนทด
พ.ต.ต.พิสิษฐ์ สังเกตุ สว.(สอบสวน)สภ.ด่านขุนทด
ตำแหน่งว่าง
ตำแหน่งว่าง
ตำแหน่งว่าง
ตำแหน่งว่าง
ออกแบบโดย ด.ต.ยศปกรณ์ ชุ่มขุนทด เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด โทร 091-016-4598