ทำเนียบกำลังพล สภ.ด่านขุนทด

สายงานอำนวยการ

ตำแหน่งว่า
ปฏิบัติหน้าที่ รอง สว.ธร.
จ่ากอง/ธุรการ สารบรรณ กำลังพล และพัสดุ
ธุรการ สารบรรณ กำลังพล และพัสดุ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือ
ธุรการ สารบรรณ กำลังพล และพัสดุ
งานการเงิน งบประมาณและสวัสดการ
งานการเงิน งบประมาณและสวัสดการ
ออกแบบโดย ด.ต.ยศปกรณ์ ชุ่มขุนทด เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด โทร 091-016-4598