ทำเนียบกำลังพล สภ.ด่านขุนทด

สายงานสอบสวน

ช่วยราชการ ภ.จว.นครราชสีมา
หัวหน้าคดี
พลขับ ส่งผู้ต้องหา
เสมียนประจำวัน
ติดตามคดี/ส่งหมาย
งานประวัติ/พิมพ์ลายนิ้วมือ
เสมียนประจำวัน
พลขับ
เปรียบเทียบปรับ
เดินรายงาน
พลขับ
ออกแบบโดย ด.ต.ยศปกรณ์ ชุ่มขุนทด เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด โทร 091-016-4598