ทำเนียบกำลังพล สภ.ด่านขุนทด

สายงานอำนวยการ

ตำแหน่งว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ รอง สว.ธร.
จ่ากอง/ส่งกำลังบำรุง
นโยบายและแผน
ศูนย์สารสนเทศ
กำลังพล
การเงิน
การเงิน

งานสอบสวน/งานคดี

หัวหน้าคดี
เสมียนประจำวัน
ติดตามคดี/ส่งหมาย
งานประวัติ/พิมพ์ลายนิ้วมือ
เสมียนประจำวัน
พลขับ
เปรียบเทียบปรับ
เดินรายงาน
พลขับ
ออกแบบโดย ด.ต.ยศปกรณ์ ชุ่มขุนทด เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด โทร 091-016-4598