โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (โครงการปักกลด)

 ชุดมวลชลสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (โครงการปักกลด)

ออกแบบโดย ด.ต.ยศปกรณ์ ชุ่มขุนทด เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด โทร 091-016-4598