โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

05/06/2561

    ร.ต.อ.เมธี สีสังข์  รอง สว.(ป)สภ.ด่านขุนทด ออกโครงการ ไทยนิยม ยั้งยืน บ้านโนนงิ้ว ม.4. ต.หนองบัวละคร  อ.ด่านขุนทด

ออกแบบโดย ด.ต.ยศปกรณ์ ชุ่มขุนทด เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด โทร 091-016-4598