ประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด

1535041964

       ตำรวจด่านขุนทด  จัดโครงการดี ครูแดร์ ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดแบบบูรณาการ ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียดและโรงเรียนบ้านโนนระเวียง

1534936442
1534936415

√√√ ร่วมมือ ร่วมใจ ประหยัด ปลอดภัย √√√

     ตำรวจด่านขุนทด ร่วมงานโครงการรณรงค์ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ที่ อบต.ด่านขุนทด โดยมี นาย ไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานในการเปิดโครงการ

1534840499
1534840427

∆∆∆ จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ∆∆∆

      ตำรวจด่านขุนทด ร่วมจิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ ณ เดอะมอลล์นครราชสีมา

1534392634
1534392606

///จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ///

ตำรวจด่านขุนทด ร่วมงานจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ที่คลองลำมะหลอด บ้านดอนแต้ว ต. หนองไทร อ.ด่านขุนทด

1534262072

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 -

ออกแบบโดย ด.ต.ยศปกรณ์ ชุ่มขุนทด เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด โทร 091-016-4598