ประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด

1544923179
1544922892

∆∆∆ร่วมวง กินเข่าขันโตก∆∆∆

        พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  จันทรกานตานนท์ ผู้กำกับด่านขุนทด นั่งร่วมวงกินเข่าขันโตก(รับประทานอาหาร)เนื่องในงานสืบสานตำนานด่านขุนทด

1544699009
1544698867

ครูแดร์ แด่น้องๆ เยาวชนไทย

    ครูแดร์ ตำรวจด่านขุนทด ให้ความรู้ถึงภัยยาเสพติด โรงเรียน สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด

1544696487
1544696471

ประชุมชี้แจงข้อราชการ

  พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  จันทรกานตานนท์  ผู้กำกับด่านขุนทด ประชุมชี้แจงข้อราชการตำรวจในสังกัด  หลังประชุมเสร็จเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ตำรวจด่านขุนทด

1544534995
1544534882

ดูแล ห่วงใย พี่น้องประชาชน

ตำรวจด่านขุนทด ดูแลพี่น้อประชาชน ที่มาใช้บริการตู้กดเงิน ATM

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28 - - 29 - - 30 - - 31 - - 32 - - 33 - - 34 - - 35 -

ออกแบบโดย ด.ต.ยศปกรณ์ ชุ่มขุนทด เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด โทร 091-016-4598