ประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด

1543758031
1543757905

∆∆∆รวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ∆∆∆

         ตำรวจด่านขุนทด นำโดย พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ จันทรกานตานนท์  ผู้กำกับด่านขุนทด ร่วมกับฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

1543494063
1543493955

∆∆∆ ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจประชาชน ∆∆∆

    สายตรวจตำรวจด่านขุนทด  ออกพบปะเยี่ยมเยือนประชาชน ตามโครงการ Stop Walk And Talk

1543492821
1543492571

∆∆∆ ระเบียบ วินัย ตรงต่อหน้าที่ ∆∆∆

   สวป.ด่านขุนทด นำข้าราชการตำรวจด่านขุนทด เคารพธงชาติ ชี้แจงข้อราชการก่อนออกปฏิบัติหน้าที่

1543494161
1543403818

∆∆∆ Big Cleaning Day ∆∆∆

  ตำรวจด่านขุนทด ร่วมกับอำเภอด่านขุนทด นักเรียน นักศึกษา ทำความสะอาดค่ายลูกเสืออำเภอด่านขุนทด

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28 - - 29 - - 30 - - 31 - - 32 - - 33 - - 34 - - 35 -

ออกแบบโดย ด.ต.ยศปกรณ์ ชุ่มขุนทด เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด โทร 091-016-4598