ประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด

1554215908
1548251917
1556376505
1556376520
1542272319
1542272213

∆∆∆รวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ∆∆∆

   ตำรวจด่านขุนทด ร่วมกับฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.บ้านเก่า ประชาชน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้สองฝั่งถนนเส้นทางด่านขุนทด- หนองแวง โดยมี นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธาน

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

1542199459
1542199551

∆∆∆เสริมสร้างความพร้อม ก่อนบริการประชาชน∆∆∆

        พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  จันทรกานตานนท์  ผู้กำกับด่านขุนทด ฝึกข้าราชการตำรวจเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย และความพร้อมก่อนบริการประชาชน

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28 - - 29 - - 30 - - 31 - - 32 - - 33 - - 34 - - 35 -

ออกแบบโดย ด.ต.ยศปกรณ์ ชุ่มขุนทด เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด โทร 091-016-4598