ประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด

1542175483
1542175274

∆∆∆ดูแลห่วงใยพี่น้องประชาชน∆∆∆

     ตำรวจด่านขุนทด  ออกตรวจลานตากข้าวของประชน แนะนำการป้องกันข้าวหายและเพื่อป้องกันเหตุ

1541904340
1541904032

///จะวันไหนๆ เราไม่หยุดพบประชาชน///

       จะแห่งหนตำบลใด  ใกล้ หรือไกล เราจะไปเยี่ยมเยือนประชาชน ตำรวจด่านขุนทด  ออกพบปะเยี่ยมเยือนประชาชน ตามโครงการ Stop Walk And Talk

1541857258
1541857240

///มีตำรวจทีไหน ประชาอุ่นใจทั่วกัน///

ตำรวจด่านขุนทด ให้ความช่วยเหลือประชาชน รถเสียกลางทาง

1541691162
1541690970

::::เสริมสร้างความพร้อม ก่อนบริการประชาชน:::::

        พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  จันทรกานตานนท์  ผู้กำกับด่านขุนทด ฝึกข้าราชการตำรวจเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย และความพร้อมก่อนบริการประชาชน

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28 - - 29 - - 30 - - 31 - - 32 - - 33 - - 34 - - 35 -

ออกแบบโดย ด.ต.ยศปกรณ์ ชุ่มขุนทด เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด โทร 091-016-4598