ประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด

1555078495
1554976596

...ดูแลห่วงใย พี่น้องประชาชน....

  ตำรวจจราจร ด่านขุนทด ช่วยเหลือประชาชน รถเสียกลางไฟแดง

1554885291
1554885285

...เตรียมพร่อม ออกบริการประชาชน...

   พ.ต.ต.ตฤณ อ่อนนิ่ม สวป.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ด่านขุนทด ร่วมกับอำเภอด่านขุนทด ส่วนราชการอำเภอด่านขุนทด อาสาสมัครกู้ภัยฮุก 31 ปล่อยแถวเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำด่านขุนทด เป็นประธาน

1554818281
1554818166

...ดูแลห่วงใย ความปลอดภัยของประชาชน...

   จราจร ตำรวจด่านขุนทด ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ที่มาจับจ่ายตลาดเย็น ด่านขุนทด

1554817577
1554817466

...กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ....

     ตำรวจด่านขุนทด ประจำจุดสกัดบ้านแปรง ร่วมงานกีฬาต่อต้านยาเสพติด  ณ อบต. บ้านแปรง.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28 - - 29 - - 30 - - 31 - - 32 - - 33 - - 34 - - 35 -

ออกแบบโดย ด.ต.ยศปกรณ์ ชุ่มขุนทด เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด โทร 091-016-4598