ประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด

1540484381
1540484158

///เราทำความดี ด้วยหัวใจ///

    พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ จันทรกานตานนท์  ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด พร้อมตำรวจด่านขุนทด ร่วมโครงการจิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมปลูกต้นไม้ที่บ้านเขื่อน หมู่ 5 ต.หนองบัวละคร

อ.ด่านขุนทด จ.นครรสชสีมา

1539768406
1539768041

+++สร้างขวัญกำลังใจให้กับตำรวจ+++

        พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  จันทรกานตานนท์ ผู้กำกับด่านขุนทด นำข้าราชการตำรวจในสังกัดกล่าวคำปฏิญาณ ไหว้ศาลพระภูมิและ ทำบุญถวายเพลพระ เนื่องในวันสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2561 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของตำรวจ

1539439058
1539439044

///น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ///

  ตำรวจด่านขุนทด ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอด่านขุนทด

1539406020
1539405816

///เราทำความดี ด้วยหัวใจ///

    ตำรวจด่านขุนทด ร่วมโครงการจิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ สร้างฝายชะลอน้ำ ณ อบต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครรสชสีมา

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28 - - 29 - - 30 - - 31 - - 32 - - 33 - - 34 - - 35 -

ออกแบบโดย ด.ต.ยศปกรณ์ ชุ่มขุนทด เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด โทร 091-016-4598