ประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด

1528811141

"ทำคนน้อย ให้เป็นคนมาก"

             สายตรวจจักรยานยนต์/จราจรด่านขุนทด  ได้ว่ากล่าวตักเตือน คดีจราจร ตามนโยบายโครงการสร้างนวัตกรรมการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน หัวข้อ"ทำคนน้อยให้เป็นคนมาก"

https://t.co/OeNc4uTbqq

1528769143
1528769117

การพนัน ทำลายชาติ ทำลายอนาคต

ตำรวจจราจรด่านขุนทด ให้ความรู้/รณรงค์ต่อต้านการพนันฟุตบอล ร.ร.มัธยมด่าน อ.ด่านขุนทด

https://t.co/uu0jOyXSk2

1528696424
1528686594
1528686447

พบปะเยี่ยมเยือนประชาชน

     พ.ต.อ.ต่อศักดื์  จันทรกานตานนท์  ผกก.สภ.ด่านขุนทด พบปะเยี่ยมเยือนประชาน ที่มาติดต่อราชการ สอบถามความพึงพอใจ ต่อการมาติดต่อราชการ ประชาชน มีความพึงพอใจ ที่ตำรวจให้ความสนใจ และการบริการ

1528686299
1528686144

ปรับปรุง พัฒนา สถานที่ทำการ

          พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  จันทรกานตานนท์  ผกก.สภ.ด่านขุนทด  ปรับปรุง พัฒนาบริเวณรอบๆ สถานที่ทำการ สถานีตำรวจ เพื่อความสวยงามสะอาดตา รองรับประชาชนมาติดต่ราชการ

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 -

ออกแบบโดย ด.ต.ยศปกรณ์ ชุ่มขุนทด เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด โทร 091-016-4598