ประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด

1534840499
1534840427

∆∆∆ จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ∆∆∆

      ตำรวจด่านขุนทด ร่วมจิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ ณ เดอะมอลล์นครราชสีมา

1534392634
1534392606

///จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ///

ตำรวจด่านขุนทด ร่วมงานจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ที่คลองลำมะหลอด บ้านดอนแต้ว ต. หนองไทร อ.ด่านขุนทด

1534262072
1534262051

***มีระเบียบ วันัย คือความปลอดภัย***

     ตำรวจจราจรด่านขุนทด  เป็นวิทยากร โครงการอบรมวินัยจราจรนักศึกษาวิชาทหาร ณ โรงเรียนด่านขุนทด

1534214197
1534214178

///ตำรวจไทยจิตใจบริการประชาชน///

ตำรวจจุดบริการประชาชนบ้านแปรง อำนวยความสะดวกการจราจรให้กับเด็กนักเรียนและประชาชน

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28 - - 29 - - 30 - - 31 - - 32 - - 33 - - 34 - - 35 -

ออกแบบโดย ด.ต.ยศปกรณ์ ชุ่มขุนทด เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด โทร 091-016-4598