ประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด

1554816854
1554816837

...รดน้ำขอพร  ผู้สูงอายุ...

        ผู้กำกับ รองผูกำกับสืบสวน ด่านขุนทด ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ มีนายนายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอด่านขุนทด

1554800420
1554800304

...ขับขีปลอดภัย ใส่ใจให้ความรู้ประชาชน...

  ตำรวจจราจร ด่านขุนทดให้ความรู้ด้านการจราจตามโครงการขับขี่ปลอดภัย อบต.ด่านนอก

1554711542
1554711390

...แอพช่วยชีวิต เมื่อยามฉุกเฉิน...

   ตำรวจด่านขุนทด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  แอพพลิเคชั่น Police i lert u ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 

 

1554630859
1554630830

...Stop walk and talk...

   ตำรวจสายตรวจ รถจักยานยนต์ สภ.ด่านขุนทด  ออกตรวจพบปะ เยี่ยมเยือนประชาชน ตามโครงการ ...Stop walk and talk...

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28 - - 29 - - 30 - - 31 - - 32 - - 33 - - 34 - - 35 -

ออกแบบโดย ด.ต.ยศปกรณ์ ชุ่มขุนทด เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด โทร 091-016-4598