ประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด

1551460003
1551459819

....คืนความสุขให้กับประชาชน....

      ตำรวจด่านขุนทด ติดป้ายประชาสัมพันธ์​ การป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน​ ณ.ป้ายประชาสัมพันธ์ สภ.ฯและจุดบริการประชาชน ด่านใน

1554457993
1550922207
1550922061

...Stop walk and talk...

   ตำรวจสายตรวจ รถจักยานยนต์ สภ.ด่านขุนทด  ออกตรวจพบปะ เยี่ยมเยือนประชาชน ตามโครงการ ...Stop walk and talk...

1550920694
1550920614

...สร้างสีเขียว  ให้ร่มเงาสถานที่ราชการ...

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  จันทรกานตานนท์ผกก.สภ.ด่านขุนทด

นำข้าราชการตำรวจ สภ.ด่านขุนทด

ดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสาปลูกป่าในสถานที่ราชการ ภ.๓ ประจำปี ๒๕๖๒

โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณ พื้นที่ด้านหน้า สภ.ด่านขุนทด เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและให้ร่มเงาในสถานที่ราชการ

1550798582

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28 - - 29 - - 30 - - 31 - - 32 - - 33 - - 34 - - 35 -

ออกแบบโดย ด.ต.ยศปกรณ์ ชุ่มขุนทด เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด โทร 091-016-4598