ประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด

1550798471

.....ดูแล ห่วงใย ความปลอดภัยพี่น้อง ประชาชน...

   จราจร ด่านขุนทด อำนวยการจราจรให้กับเด็กนักเรียนและประชาชน เพื่อความปลอดภัย

1550763390
1550763215

...โรงเรียนสีขาว นักเรียนปลอดยาเสพติด....

  ตำรวจด่านขุนทด ร่วมกับ ทหาร และฝ่ายปกครอง ร่วมตรวจหาสารเสพติดเด็กนักเรียน ในสถานศึกษา

1554475045
1550211580
1550211502

... สนับสนุนกิจกรรมตำรวจเสมมา....

      พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ จันทรกานตานนท์  ผกก.สภ.ด่านขุนทด เป็นตัวแทนรับมอบเสื้อสะท้อนแสง จากบริษัท ไทยคาลิ จำกัด เพื่อมอบให้งานจราจรใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

1550063273
1550063099

∆∆∆มองไกลๆ นึกว่าเสร็จตำรวจแล้ว∆∆∆

    ตำรวจจราจร ด่านขุนทด ช่วยเหลือประชาชน เข็นรถเสียกลางถนน และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชน

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28 - - 29 - - 30 - - 31 - - 32 - - 33 - - 34 - - 35 -

ออกแบบโดย ด.ต.ยศปกรณ์ ชุ่มขุนทด เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด โทร 091-016-4598