ประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด

1534392634
1534392606

///จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ///

ตำรวจด่านขุนทด ร่วมงานจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ที่คลองลำมะหลอด บ้านดอนแต้ว ต. หนองไทร อ.ด่านขุนทด

1534262072
1534262051

***มีระเบียบ วันัย คือความปลอดภัย***

     ตำรวจจราจรด่านขุนทด  เป็นวิทยากร โครงการอบรมวินัยจราจรนักศึกษาวิชาทหาร ณ โรงเรียนด่านขุนทด

1534214197
1534214178

///ตำรวจไทยจิตใจบริการประชาชน///

ตำรวจจุดบริการประชาชนบ้านแปรง อำนวยความสะดวกการจราจรให้กับเด็กนักเรียนและประชาชน

1534142237
1534142223

///โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ///

  ตำรวจด่านขุนทด ร่วมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้ ณ อบต.ด่านขุนทด

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 -

ออกแบบโดย ด.ต.ยศปกรณ์ ชุ่มขุนทด เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด โทร 091-016-4598