จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

1539150384
1539150225
1539150214

เราจะมุ่งมั่น ทำความดี ด้วยหัวใจ

      ข้าราชการตำรวจด่านขุนทดร่วมปฏิบัติภารกิจ ในกิจกรรม โครงการจิตอาสา " เราทำความดี  ด้วยหัวใจ " ณ โรงเรียนบ้านหาญ อ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561

1529040888
1529040657

เราจะมุ่งมั่น ทำความดี ด้วยหัวใจ

      ข้าราชการตำรวจด่านขุนทดร่วมปฏิบัติภารกิจ ในกิจกรรม โครงการจิตอาสา " เราทำความดี  ด้วยหัวใจ " บริเวณคลองโกรกน้ำกลาย ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2561

1528686939
1528686815

ปรับปรุง พัฒนาสถานีตำรวจ

    ตำรวจจิตอาสาด่านขุนทด พร้อมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดบริเวณรอบสถานีตำรวจ ปรุบปรุงทิวทัศน์ เพื่อความสะอาด สวยงาม

1528602233

- 1 - - 2 -

ออกแบบโดย ด.ต.ยศปกรณ์ ชุ่มขุนทด เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด โทร 091-016-4598